Polityka prywatności i plików cookies

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Polityka prywatności Aplikacji EOM sp. z o.o. (dalej: „Aplikacja”) ma charakter informacyjny i nie jest ona źródłem obowiązków Odwiedzających.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Aplikacji jest EOM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-611) przy ul. Stanisławowskiej 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361541, NIP 894-300-44-93, Regon 021315753, kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN, adres e-mail: biuro@eom.com.pl, zwana dalej „Administratorem”.
 3. Dane osobowe Odwiedzającego, który ujawnił je przechodząc do Aplikacji lub wprowadzając je na stronie Aplikacji, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
 4. Administrator przetwarza dane Odwiedzającego w zakresie obejmującym: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego i inne dane ujawnione przez Odwiedzającego.
 5. Administrator przetwarza w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail podany przez Odwiedzającego dla celów wskazanych w art. III poniżej.
 6. Strony Aplikacji korzystają z plików cookies zapisywanych na urządzeniu Odwiedzającego, w celu realizacji usług zgodnie z niniejszą polityką, w szczególności zgodnie z Polityką Cookies (art. VIII) oraz art. II pkt 2 poniżej. Poprzez kliknięcie pola „Zgadzam się”/”Akceptuję” przy wejściu na stronę Aplikacji Odwiedzający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych pozyskanych dzięki cookies (adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jej brak może uniemożliwić korzystanie z Aplikacji.
  Szczegółowe kwestie dotyczące stosowanych plików Cookies, w tym zakres, rodzaj oraz sposoby korzystania z Cookies, jak również prawa i obowiązki Odwiedzającego określa Polityka Cookies w art. VIII poniżej.
 7. Administrator przetwarza dane Odwiedzającego w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem, rzetelnie i uczciwie, w sposób przejrzysty dla Odwiedzającego, w konkretnych celach i nie „na zapas”, nie więcej niż potrzeba ani nie dłużej niż potrzeba, wykazując dbałość o prawidłowość danych i zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych.
II. STATUS ODWIEDZAJĄCEGO I RODZAJ DANYCH GROMADZONYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
 1. Odwiedzającym jest każda osoba przeglądająca strony internetowe Aplikacji.
 2. Podczas przeglądania przez Odwiedzającego stron internetowych Aplikacji automatycznie zbierane są dane dotyczące Odwiedzającego. Do wskazanych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki Cookies („ciasteczka”).
 3. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne inne niż zbierane przez pliki Cookies, związane z korzystaniem z Aplikacji (adres IP, domena) dla generowania statystyk wykorzystywanych w administrowaniu Aplikacji, z tym, że gromadzone dane mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących Odwiedzających stronę Aplikacji. Dane te nie podlegają ujawnieniu osobom trzecim.
III. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Odwiedzających ponieważ jest to niezbędne do:

 1. Podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy lub wykonania zawartej umowy, w tym do świadczenia usług objętych umową (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i skarbowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
IV. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla ewentualnego kontaktu z Administratorem i realizacji usług, a ewentualnie – może okazać się niezbędne do otrzymywania informacji handlowej o usługach Administratora.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  • podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu, tj. firmom zapewniającym Administratorowi obsługę telekomunikacyjną, informatyczną, prawną i z zakresu rachunkowości,
  • podmiotom zaangażowanym w realizację umowy, w szczególności podmiotom powiązanym z Administratorem.
 2. Administrator nie przekazuje pozyskanych danych osobowych poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
VI. CEL PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Odwiedzających pozyskane w celach, określonych w art. III powyżej, Administrator przetwarza w okresie niezbędnym dla zabezpieczenia praw i roszczeń Administratora.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Odwiedzającym przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Wykonywanie powyższych uprawnień Odwiedzającego, następuje w drodze zgłoszenia żądania Administratorowi poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności lub bezpośrednio w siedzibie Administratora.
VIII. POLITYKA COOKIES
 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Odwiedzającego.
 2. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te są bezpieczne dla urządzenia Odwiedzającego i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. Za ich pośrednictwem nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia Odwiedzającego wirusów, złośliwego lub niechcianego oprogramowania.
 3. Wyrażenie zgody na zapisywanie plików Cookies przez Odwiedzających jest dobrowolne, może okazać się niezbędne do korzystania z Aplikacji lub nawiązania kontaktu z Administratorem.
 4. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Odwiedzających strony Aplikacji w następujących celach:
  • umożliwienia uruchomienia na Aplikacji jego podstawowych funkcjonalności, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na stronie internetowej; bez tych Cookies strona internetowa, z której korzysta Odwiedzający może nie wyświetlać się poprawnie,
  • określania profilu Odwiedzającego w celu dostosowania zawartości stron internetowych Aplikacji do preferencji Odwiedzającego,
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Aplikacji poprzez Cookies zbierające informacje o tym, w jaki sposób Odwiedzający korzysta ze Strony Internetowej,
  • uwierzytelnienia Odwiedzającego Aplikację oraz utrzymania sesji Aplikacji,
 5. Odwiedzający ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku, jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Aplikacji.
 6. Odwiedzający stronę Aplikacji może zrezygnować z Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 7. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
IX. Wykorzystywane pliki cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądark i internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Uży tkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Nazwa Rodzaj Czas wygaśnięcia Cel zapsiania
PHPSESSID sesyjny do zamknięcia przeglądarki Plik PHPSESSID jest plikiem natywnym PHP i pozwala witrynom na zapamiętywanie danych dotyczących stanu sesji. W Witrynie jest wykorzystywany do ustanawiania sesji użytkownika i przekazywania danych na temat stanu przy użyciu tymczasowych plików cookie znanych powszechnie pod nazwą sesyjnych plików cookie.
acceptCookies stały 1 rok Przechowuje informacja na temat akceptowania lub odrzucenia polityki Cookies.
SpryMedia_DataTables_<nazwa tabeli> stały 2 godziny Przechowuje informacja nt. wybranych filtrów w tabelach wykorzystywanych w systemie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dezaktywacji cookies w swojej przeglądarce odwiedź poniższe strony:

 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582
 • Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
 • Safari: http://www.apple.com/support/safari
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności Aplikacji podlegają prawu polskiemu materialnemu i procesowemu.
 2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  • zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem,
  • certyfikat SSL.
 3. EOM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do polityki prywatności i plików cookies.


Strona główna